Vedtægter

Rådets formål er:

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket gøres ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Rådet er upolitisk.

Vedtægter for Darum Lokalråd vedtaget 26 sept 2013

 

 

Share This