Henrik Fribæk er skoleleder i Darum Børneby.
Han vil fortælle om Børnebyen, visionerne, samarbejdet med de lokale med mere.

Se omtale i Darum Sogn 2023:4, side 9