Sneum Sluse Projektet en arbejdsgruppe

Sneum Sluse Projektet en af Lokalrådets arbejdsgrupper

Et fælles projekt med Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Gruppens formål:
Samarbejdet mellem de to lokalråd om Sneum Sluse Projektet begyndte i 1999.
Marsken omkring Sneum Å er fælles for de to sogne. Birgit Hansen fra Darum er fælles repræsentant i Nationalparkrådet.

Projektet skal:

  • øge kultur- og naturoplevelserne for de besøgende ved slusen
  • ved hjælp af shelter, madhytte, ophalerbro til kajakker og en stormflodssøjle
  • optimere informationsdelen om naturen, digehistorien, slusers betydning med meget mere

Gruppens medlemmer:
Gruppen består af tre medlemmer udpeget af hvert lokalråd.
Lokalrådsformændene er en af de tre.
Fra Darum deltager derudover:
Jørgen Haubuff (kajakroer og tidl. spejder)
Elisabeth M. Rasmussen (Vadehavsgruppen)
Gruppen er en lukket gruppe.

Kontakt:

Formand for Darum Lokalråd Helle Ertmann
lokalraad@darum.dk

Bonusinfo:
Projektet er fuldt finansieret med tildelte midler fra blandt andet Norlys Vækstpulje, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet
Projektet henter konsulentbistand fra Nationalpark Vadehavet og landdistriktskoordinatoren fra Esbjerg Kommune
Projekt SNEUM SLUSE one pager (Wordfil)

Projektet ligger p.t. stille på grund af indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening

Share This