Sneum Sluse Projektet

Sneum Sluse Projektet - en af Lokalrådets arbejdsgrupper

Et fælles projekt mellem Sneum-Tjæreborg og Darum Lokalråd

Gruppens formål:
Samarbejdet mellem de to lokalråd om Sneum Sluse Projektet begyndte i 1999.
Marsken omkring Sneum Å er fælles for de to sogne.
Birgit Hansen fra Darum er fælles repræsentant i Nationalparkrådet for Sneum Marsken.

Projektet skal:

  • øge kultur- og naturoplevelserne for de besøgende ved slusen
  • ved hjælp af shelter, madpakkehus og stormflodssøjle give flere faciliteter ved slusen
  • optimere informationsdelen om naturen, digehistorien, slusers betydning med meget mere

Gruppens medlemmer:
Gruppen består af seks medlemmer. Tre udpeget af hvert lokalråd.
Fra Darum deltager:
Lokalrådsforperson Helle Ertmann
Jørgen Haubuff (kajakroer og tidl. spejder)
Elisabeth M. Rasmussen (Darum Vadehavsgruppe)
Fra Sneum-Tjæreborg deltager:
Flemming Storgaard
Kurt Aakjær
Karin Schwartz
Gruppen er en lukket gruppe.

Kontakt:

Forperson for Darum Lokalråd Helle Ertmann
lokalraad@darum.dk

Bonusinfo:
Projektet er fuldt finansieret med tildelte midler fra blandt andet Norlys Vækstpulje, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet
Projektet har hentet konsulentbistand fra Nationalpark Vadehavet og landdistriktskoordinatoren fra Esbjerg Kommune.
Projekt SNEUM SLUSE one pager (Wordfil)

P.t. (november 2023) er projektet ved at blive realiseret. Vi forventer at kunne indvie projektet til foråret 2023.

Share This