Købmandsbutikken ApS har afholdt bestyrelsesmøde den 3. november 2022

Vi kan konstatere, at der faktisk ingen salg er af anparter længere

Der er 1,75 millioner i kassen
Det er ikke tilstrækkeligt i forhold til budgetoplægget. Vi ved godt, at tiden er ugunstig for salg af anparter.
Omvendt betragter vi også det salg af anparter der har været, som udtryk for stor interesse for at få købmandsbutikken.
Vi hører også rundt omkring i byen, at folk er oprigtig interesserede, men også er lidt bekymrede på grund at de økonomiske forhold der eksisterer i almindelighed.  

Der skal ikke være nogen tvivl om, at det bedste der kunne ske her og nu var, at vi igen fik gang i anpartssalget. Det tror vi også vil ske over tid, spørgsmålet er så blot hvor lang tid det er?

Er projektet så ”ved at afgå ved døden”?
På ingen måde! Det er korrekt at vi er udfordret på økonomien. I bestyrelsen er vi af den overbevisning, at alternative finansieringsformer skal undersøges. Vi skal i en dybere dialog med vores eksterne samarbejdspartnere om alternative muligheder.

Ejendomsmæglerne spørger til projektet
Vi har konstateret, at ejendomsmæglere der opererer i Darum spørger ind til projektet og også til fjernvarmeprojektet. Ejendomsmæglerne indikerer at begge projekter er vigtige for husomsætningen i byen.

Derfor arbejder bestyrelsen også ufortrødent og optimistisk videre med købmandsbutikken.

Kontakt:
Lasse Boesen (Bestyrelsesformand)
+45 2620 0946

Se tidligere indlæg om købmandsbutikken
Min Købmand