Der er åbnet for ansøgninger til Darum Legatet 2023

Fristen for ansøgning om legatportionerne er den 1. november.

Ansøgningsskema og vejledning til skemaet
Du finder ansøgningsskemaet her
Læs vejledningen omhyggeligt.

Legatets fundats:
“Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, såvel teoretisk som praktisk, af unge mennesker efter folkeskolen.”

Legatet udbetales enten pr. check eller via Netbank i løbet af det første kvartal i det efterfølgende år.

Husk venligst på, at andel i legatet ikke er en rettighed!