Efter årsmødet har Lokalrådet konstitueret sig.

Rådet er klar til en ny sæson med nye og gamle medlemmer.

Eva Post Jørgensen og Helle Ertmann blev genvalgt for 2 år og Inger Biltoft blev nyvalgt for 2 år. 

Karsten Kristensen havde trukket sig pga. øget arbejdspres privat. Der var ingen, der ønskede at stille op på årsmødet. Derfor fik Lokalrådet mandat til selv at finde et medlem som skal sidde i 1 år. Det medlem blev Solvej Ladefoged.  

Derudover skulle Thomas Jensen sidde endnu 1 år. Op til lokalrådsmødet den 29.10.19, valgte han at udtræde med øjeblikkelig virkning. Også pga. øget arbejdsmængde privat. Han fortsætter dog i Butiksgruppen.
Derfor har vi indkaldt vores 1. suppleant Kirsten Høeg til at sidde hans periode ud. 

Rådet består nu af:

  • Formand Helle Ertmann
  • Næstformand Eva Post Jørgensen
  • Referent Inger Biltoft
  • Menige medlemmer Solvej Ladefoged og Kirsten Høeg
  • Kasserer og udpeget af DKFC Erik Husted
  • Udpeget af Darum Børneby Diana Madsen
  • Udpeget af FDF Anette Kikkenborg
  • Udpeget blandt Menighedsrådet og øvrige foreninger - ledig plads

Ny 1. suppleant Hanne Windfeld

 Referat og formandens beretning fra årsmødet 20. oktober 2019