Hvordan skal varmeforsyningen være i fremtiden, spørger seks lokalråd.

Lokalrådene er indkaldt til dialogmøde med Esbjerg Kommune den 12. april

Darum Lokalråd har den 12. marts sammen med seks andre lokalråd i den gamle Bramming Kommune og Grimstrup Lokalråd bedt Klima- & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune om et møde om den fremtidige varmeforsyning i vores områder. Varmeforsyningen i de mindre bysamfund er jo baseret på naturgas.

Lokalrådene har blandt andet fremført at:


“Vi har ikke kunnet få fjernvarme, så naturgas som varmekilde er ikke noget vi selv har valgt. Vi har selv skullet bekoste fornyelse af vores naturgasfyr og naturgaskedler.

Naturgas skal udfases i 2030 eller skal det? 
I hvert fald er naturgassen nu blevet så dyr på grund af  krigen i Ukraine, at vi har fået væsentligt forhøjede varmeregninger.

Hvorfor skal de små samfund betale så meget mere for varmeforsyning end resten af kommunen?
Vores huse falder i værdi og det bliver vanskeligere at sælge byggegrunde.

Vi kan investere i varmepumper, i jord til luft, i brændeovne (som måske ikke er så ugleset længere), i solceller etc.
Men fælles for flere af disse energiformer er, at de kræver el og er elnettets kapacitet stort nok til det?

Vi har ikke råd til at investere 100.000 i ny energiform nu og så måske igen om få år.

Vi ønsker derfor en afklaring af, hvad der venter os. Allerhelst vil vi have ført fjernvarme ud til os i lokalsamfundene. Fjernvarmeværket kan så fyre med det der nu er billigst, mest klimavenligt osv. at anvende.

Vi ønsker at der snarest informeres ud til borgerne, så vi ved hvad vi har at planlægge ud fra.”

Møde med kommunen
Lokalrådene er nu indkaldt til dialogmøde den 12. april 2022. Her vil vi blive orienteret om den strategiske varmeplan, som Esbjerg Kommune er ved at udarbejde.

Darums forslag er, at der graves en fjernvarmeledning ned i forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Darum og Bramming. Der jo kommer i løbet af det næste års tid. Vi ved, at som det ser ud i øjeblikket kræves der 80 % tilslutning, for at der kan lægges fjernvarme ud i lokalsamfundene.

Efter mødet vender vi tilbage med yderligere information.

Så dette for at sige: “Slå koldt vand i blodet i forhold til investeringer.”

lokalrådets vegne
Helle Ertmann