Navnet på den nye sø i Darum blev Tue Sø

Hvordan fik den nye Tue Sø sit navn?

Regnvandssøen blev indviet og navngivet lørdag den 18. september af udvalgsformand for Teknik & Bygge i Esbjerg Kommune Søren Heide Lambertsen.

Tue Sø - hvor ligger den tænker du måske!
Søen ligger ude i engene mellem diget, Sviegade (stykket ud mod diget) og Gl. Darumvej.
Der er tre veje ind til søen: Fra Gl. Darumvej, fra Vesterbyvej og fra Sviegade (stykket ud mod diget). Alle tre veje er grusveje.

Hvorfor navnet Tue Sø?
Vi skal tilbage i historien. På gamle matrikelkort fra 1910 og 1966 blandt andet, kan man se at området hvor søen ligger tidligere hed Tue. En grøft der løb i området hed Tue Grøft.
Man kan se matrikelkortene i Darum Sognearkiv eller se navnet på et kort i bogen “Fra Darum Sogn” af P. J. Nielsen.

Begrundelsen for valget
Det nedsatte navneudvalg siger: “Nu er grøften så udvidet til en sø, men begge begreber samler jo på overskudsvand. Vi syntes også at navnet skulle være kort og let at udtale. Derfor Tue Sø. Vi fandt også en gammel betydning for ordet tue. Det betyder “et stykke der ligger hen”. Som jo så nu bliver udnyttet til en sø.”

Hilsen det nedsatte navneudvalg
Jeppe Bækdal (6. klasse Darum Børneby), Jens Helle (Darum Sognearkiv) og Diana Karlsson (Darum lokalråd)

Gammelt kort med navnet Tue

Det gamle kort med navnet Tue