Lokalrådet har konstitueret sig

- efter årsmødet 25. november 2020

Lokalrådet har konstitueret sig på følgende måde
Formand
Helle Ertmann
Næstformand og referent Inger Biltoft
Kasserer Erik Husted

Følgende er medlemmer af lokalrådet
Eva Post Jørgensen (direkte valgt)
Helle Ertmann (direkte valgt)
Inger Biltoft (direkte valgt)
Diana Madsen (direkte valgt)
Hanne Landbo Christensen (direkte valgt)
Erik Husted for Darum Kultur- og Fritidscenter (udpeget medlem)
Anette Kikkenborg for Darum FDF (udpeget medlem)
Wickie Lassen Agdal for Darum IF (udpeget medlem)
Tina Melton Schønnemann for Darum Børneby (udpeget medlem)

Det kommende arbejde i rådet
Lokalrådet begynder året med et visions- og inspirationsmøde 13. januar. Her vil Lokalrådet lægge planer for arbejdet i 2021.
Rådet ser frem til et godt år i Lokalrådet og håber, at det i år vil lykkes at afholde alle de møder der blev udsat i 2020. Møderne med foreninger i Darum, med andre lokalråd og med Esbjerg Kommune. Sidst - men ikke mindst også at afholde vores Grundlovsmøde og Darum Vadehavsdag.

Med venlig hilsen og godt nytår
Helle Ertmann
Formand for Darum Lokalråd
lokalraad@darum.dk | T: 28 34 94 35
Darum Lokalråd