Arbejdsgruppen for lokalvarme i Darum har nyt!

Her lige på kanten af ferien, kan vi oplyse:

Arbejdsgruppen er blevet inviteret til et fællesmøde hos DIN Forsyning ultimo august.
Her er repræsentanterne for arbejdsgrupperne i de 4 lokalvarmeområder blevet inviteret.
Lokalområderne er Darum, Gredstedbro, Farup og Horne.

Derudover har vi fået følgende oplyst fra DIN Forsyning:

Projektforslag indsendes nu fortæller DIN Forsyning
“I løbet af ugen indsendes projektforslagene til de respektive kommuner. Et projektforslag er vores
beskrivelse af projektets forudsætninger, funktioner samt overvejelser om drift og vedligehold.

Kommunerne skal godkende forslaget. Det kræver at samfundsøkonomien hænger sammen. Vi har en
klar forventning om, at vores beregninger holder stik, og at kommunerne godkender projektforslagene.
Grunden til at de ikke allerede er indsendt er, at vi mangler at få de sidste aftaler om placering af
lokalværkerne på plads.

Kommunerne skal selvfølgelig have tid til at efterregne og behandle vores projektforslag. Vi har løbende
dialog med kommunerne, og vi forventer at have en godkendelse i august. Når projektforslagene er
godkendt, skal vi atter se på antallet af tilslutninger i de enkelte projekter.”

“Projektforslagene vil blive offentliggjort, og arbejdsgrupperne vil få projektforslagene tilsendt sammen med et par bemærkning om forudsætningerne.”

Tilslutningspriser for erhverv
Det er blevet efterspurgt, om der ikke snart kunne komme priser for tilslutning af erhverv – herunder
haller og offentlige institutioner. De priser er nu fastlagt, og de enkelte erhvervsenheder kan rette
henvendelse for et tilbud på lokalvarme@dinforsyning.dk.

Arbejdsgruppen ønsker alle en god ferie

Kontaktoplysninger til arbejdsgruppen
Se tidligere indlæg