Arbejdsgruppen for Lokalvarme i Darum og DIN Forsyning har nyt.

De skriver følgende:

Kære beboere i St. Darum

En arbejdsgruppe bestående af lokale beboere er ved at undersøge mulighederne for at St. Darum kan få sit eget varmeværk til byen, i stedet for at alle skal ud at købe en varmepumpe, når naturgassen udfases.

Sammen med DIN Forsyning er der blevet udarbejdet en projektplan for St. Darum, som er blevet godkendt af kommunen. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod lokalvarme. Projektgodkendelsen er givet på betingelse af, at vi får tilskud fra den statslige Fjernvarmepulje – svarende til 20.000 kr. per husstand.

Vi har sendt en ansøgning om tilskud ind, men desværre har regeringen ikke fyldt flere penge i puljen, efter den løb tør. Vores varmeværk og lokalvarme i St. Darum afventer derfor en genopfyldning af Fjernvarmepuljen. Vi ved ikke, hvornår det vil ske. Vi er dog afhængige af tilskuddet, da det ellers bliver for dyrt for at etablere et lokalt varmeværk.

Tidsrammen for projektet kan derfor ikke fastsættes endnu
Vi ved, at fra vi beslutter at gennemføre til vi kan forvente lokalvarme hjemme hos dig, vil der gå ca. 18 måneder. Processen er som det fremgår af nærværende dog godt i gang, og vi beder jer derfor have tålmodighed i forhold til at gøre noget individuelt. Selvom vi får tilskud fra staten, skal der naturligvis stadig være en rigtig stor opbakning i byen, før økonomien hænger sammen.
Vi står selvfølgelig til rådighed for spørgsmål, men vi henviser desuden til at skrive til lokalvarme@dinforsyning.dk.

Flyer fra DIN Forsyning(pdf)

Arbejdsgruppen Lokalvarme i St. Darum:
René Kaas - 4247 9396
Leif Petersen - 4040 1986
Jørgen Jensen - 2342 5226
Lars Jeppe Sørensen – 2330 9082
Karsten Degnbol – 2323 8249
Erik Husted – 4034 2334
Helle Ertmann – 2834 9435