Processen er sat i gang med at skaffe kollektiv varme til Darum

Arbejdsgruppen har haft det første møde den 14. november med DIN Forsyning vedrørende kollektiv varmeforsyning i Darum.

Borgermøde i februar 2023
På mødet  fortalte Din Forsyning, at det nye selskab der skal hjælpe os i den videre proces, nu er oprettet.
I løbet af kort tid vil der blive indledende sonderinger, der afsøger hvilke tiltag der giver den billigste varme i Darum. Resultatet af disse sonderinger vil på et borgermøde i februar 2023 blive offentliggjort.
Arbejdsgruppen vil løbende komme med opdateringer, når det giver mening.

Kontakt til arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen kan til enhver tid kontaktes, så eventuelle spørgsmål kan blive håndteret.
Undgå helst direkte kontakt til Din Forsyning, der i øjeblikket er meget presset her i opstartsfasen.

Ingen bliver koblet af gasnettet
I øvrigt skal man ikke – uanset hvad - være nervøs for at blive koblet af gasnettet. Evida er forpligtet til at levere gas indtil en anden mulighed forefindes.
Derfor vil vi på det kraftigste anbefale, at man ikke foretager en panikinvestering i en individuel løsning med en varmepumpe eller lignende, før sonderingerne er tilendebragt.

Tjek din BBR
Til slut et ønske om, at man tjekker sin BBR meddelelse. Så det sikres at den korrekte opvarmningsform er registreret.
BBR registret bruges af DIN Forsyning som et af værktøjerne i den videre proces.

Arbejdsgruppen består af:
Renè Kaas, +45 4247 9396, rene.kaas@hotmail.com
Jørgen Jensen +45 2342 5226, jjensen@bbsyd.dk
Leif Petersen, ,leif@cumulo.dk
Lars Jeppe Sørensen,+45  2330 9082, oernelund@gmail.com
Karsten Degnbol,+45 2323 8249, kade@esbjerg.dk
Erik Husted, +45 4034 2334, husted@bbsyd.dk
Helle Ertmann, +45 2834 9435, lokalraad@darum.dk

Se tidligere opslag om varmeforsyning i Darum