Arbejdsgruppen for Lokalvarme i Darum har modtaget et referat fra deres møde med DIN Forsyning

Her kommer essensen af referatet:

 • DIN Forsynings bestyrelse har besluttet, at DIN Forsyning Lokalvarme skal fortsætte det igangværende arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere lokale varmeløsninger i de fire områder: Gredstedbro, Store Darum, Farup og Horne.
  Det er naturligvis stadigvæk en forudsætning, at den lokale opbakning er der.
 • DIN Forsyning er underlagt varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. For den
  enkelte borger fungerer netop det som en form for sikkerhed for, at projektet er både
  samfundsøkonomisk og privatøkonomisk robust.
 • DIN Forsyning Lokalvarme regner med at kunne indsende projektforslaget ultimo juni.
 • Når vi har et godkendt projektforslag, er den geografiske afgrænsning endelig, og så har DIN Forsyning Lokalvarme forsyningspligt i det område, som er angivet i projektforslaget. Herefter bliver det muligt at søge tilskud via fjernvarmepuljen. Samtidig bortfalder muligheden for at søge tilskud til en individuel varmepumpe.
 • Forsyningspligten er kun gældende, hvis forudsætningerne i projektforslaget er opfyldt (tilslutningsgraden, tilskud fra fjernvarmepuljen og de endelige etableringspriser), således projektet fortsat er samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk forsvarligt.
 • Arbejdsgruppen fra Store Darum er interesseret i at deltage i sparring/møder på tværs af de fire områder, hvor der arbejdes med lokalvarme (Darum – Gredstedbro – Farup – Horne).

Endvidere kan følgende oplyses:
Hvis lokalvarmeløsningen i Store Darum engang i fremtiden skal kobles på DIN Forsynings fjernvarmenet, vil der ikke blive opkrævet et yderligere tilslutningsbidrag.

 • Betalingsplanen ligger ikke fast på nuværende tidspunkt, men en del af tilslutningsbidraget forfalder, når man har indgået en bindende aftale og tilslutningsaftalen er underskrevet.
 • DIN Forsyning Lokalvarme har kontaktet boligforeningerne, men ikke erhverv eller lignende potentielle kunder. Lige nu er DIN Forsyning ved at fastlægge principperne for prisstrukturen. Der regnes på, hvad man skal betale, hvis man ikke er et almindeligt parcelhus (det, vi kalder en standardtilslutning). Der kigges også på aftalens vilkår.
 • DIN Forsyning Lokalvarme arbejder på en løsning omkring hjælpepakker (eksempelvis lån af en gaskedel). Der foreligger p.t. ingen endelig afgørelse om, at en sådan hjælpepakke bliver en realitet. Hvis der kommer en hjælpepakke, er man først dækket af denne, når man har indgået en bindende aftale og tilslutningsaftalen er underskrevet.

Tidsplan:
Lokalvarme tidsplan kan ses som pdf-fil (2 sider)

 

 

 

 

 

Følg forløbet for Darum på DIN Forsynings hjemmeside

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen (kontaktoplysninger)