11.10.22 blev der afholdt borgermøde om en mulig fælles varmeløsning

Her kommer et referat fra mødet:

Til stede var Kurt Bjerrum (v) formand for Din Forsyning, miljøchef ved Esbjerg Kommune Christine Føns, Claus Nielsen fra Din Forsyning og i en del af mødet deltog borgmester Jesper Frost Rasmussen (v).
Darum Lokalråd var arrangør.

Jesper Frost Rasmussen indledte med blandt andet at sige:
“Varmen kommer i dag fra flere mindre varmeværker i Bramming, Ribe osv. der arbejdes på en endelig plan, som bliver behandlet i byrådet den 07.11.22, derefter vil vi kunne informere om, hvor, hvornår vi kan etablere fjenvarme i de forskellige lokalområder. Vi vil tilbyde fjervarme alle de steder, hvor det er muligt.”

Fakta:

  • 60 til 70% af hustandene i Darum skal tilkendegive interesse for en fælles løsning fra Din Forsyning
  • Prisen for tilkobling til Din forsyning på et kollektivt system vil være ca. 50.000 kr
  • En fjervarmeledning fra Bramming til Darum forventes i løbet af 2-3 år
  • Det blev flere gange pointeret, at det er vigtigt at tilkendegive interesse overfor Din Forsyning (formular)
  • Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med en fælles varmeløsning i Darum
  • Det fulde referat fra borgermøde om lokalvarmeløsning 11.10.22 (word)

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Rene Kaas eller Helle Ertmann
Rene Kaas
rene.kaas@hotmail.com
+45 42 47 93 96

Helle Ertmann
lokalraad@darum.dk
+45 28034 94 35
Darum Lokalråd