Formand for Darum Lokalråd Helle Ertmann har lavet et resumé fra Borgermødet

Det kommer her sammen med referatet fra mødet.

Darum Lokalråd ved Helle Ertmann (HE) bød velkommen til oplægsholderne, de omkring 230 fremmødte og de godt 30 der var med online.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester:
Esbjerg Byråd har besluttet at stifte et selskab under DIN Forsyning til levering af lokalvarme. Det vil sige, at DIN Forsyning vil kunne drive et Lokalvarmeselskab i St. Darum.

Christina Føns, Chef for Miljø og Byggeri, EK:
Vi starter med den opgave, der ligger lige for - at forbinde Esbjerg med Bramming. Måske kigger vi først på noget lokalvarme for byerne mellem Bramming og Ribe, som vi så senere kobler på noget fælles, hvilket betyder, at man vil undersøge nærmere om varmekilden til nettet i St. Darum bliver transmissionsledning eller lokal kollektiv varmepumpe. I udgangspunktet skal I ikke kigge så meget på, om vi kalder det for fjernvarme eller lokalvarme, da begge dele er fælles kollektiv varme.

Claus Nielsen, Forretningsudviklingschef hos DIN Forsyning:
Darum bliver kun koblet på varmesystemet fra Esbjerg, hvis Bramming bliver koblet til Esbjerg, fordi det ellers vil blive alt for dyrt at finansiere en ledning isoleret set. For at få Bramming koblet på, skal Bramming Fjernvarme beslutte at blive tilsluttet DIN Forsyning (de har møde her 3/11 HE).
Alternativet i St. Darum er at lave et lokalt kollektivt varmeforsyningsnet f.eks. med en kollektiv varmepumpe luft til vand.
Hvis en ledning besluttes i Bramming Fjernvarme, vil en fjernvarmeledning fra Esbjerg til Bramming forventeligt kunne etableres i løbet af 3 år. Sideløbende vil etableringen af distributionsnettet i St. Darum kunne gå i gang. Om der skal etableres noget midlertidig produktion afhænger af de andre projekter.

Hvis minimum 60-70% af husstandene ønsker at løse dette i fællesskab – undersøges muligheden for, om det er rentabelt og hvad prisen bliver. Vi skal lave løsninger, der er bæredygtige og robuste for fremtiden.

DIN Forsynings opfordring er at få skabt opbakning og få udfyldt og indsendt tilkendegivelser, så det blive synliggjort, om der er opbakning til lokalvarme. Hvis I er interesseret, vis opbakning og tilmeld jer senest den 25.10.22.

Prisen for tilkobling til DIN Forsyning på det eksisterende fjernvarmesystem er ca. 50.000 kr.  Prisen dækker for nedtagning af gasfyret, at få stikket gravet ind og opsætning af unit (varmeveksler). En fælles løsning vil i forhold til en privat varmepumpe koste 80-90%.
Pris for lokalvarme vil være 25.000 kr pr. husstand

Når undersøgelsen viser, om der er tilstrækkelig opbakning i St. Darum, laver DIN Forsyning de første beregninger på, om der er økonomi i en kollektiv varmeløsning. Hvis der er det, vil DIN Forsyning komme med meget mere konkrete forslag og prisoverslag.

Hvis der er et område hvor husene ligger tæt, men der er en afstand til naboområdet er det også muligt, at det kan forsynes kollektivt. Nye byggegrunde kan komme på en midlertidig løsning i tilfælde af, at tidsplanen ikke holder.

DIN Forsyning kan hjælpe med et brugt gasfyr til de kommende kunder, hvis ens eget skulle sætte ud i den periode hvor fjernvarmen eller fællesvarmen er ved at blive etableret.

Særligt for erhverv
Når der indsendes interessetilkendegivelser for erhverv, er det vigtigt at registrere, at det er erhverv, da der gælder særlige vilkår.

Frøs ved Emil Jørgensen, afdelingsdirektør Frøs Sparekasse, Ribe:
Sparekassen tilbyder lån til finansieringen, som er uden låneomkostninger, man betaler kun renter.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe under lokalrådet, som bl.a. består af René Kaas, Jørgen Jensen, Leif Petersen og Karsten Degnbol.
Darum Lokalråd indkalder til møde.

Dette resumé er en forkortet udgave af referatet, som er tilrettet og godkendt af Christina Føns (Esbjerg Kommune), Jette Søndergaard og Claus A. Nielsen (Din Forsyning)

Det fulde referat fra borgermødet (word 5 sider)
Link til DIN Forsynings formular til tilkendegivelse af interesse