Ny strategisk varmeplan vil fortrænge naturgas i Esbjerg Kommune

Planen udstikker både tidsplan og geografi for, hvor der etableres fjernvarme i de kommende år

Se hele omtalen og kort over de berørte områder
St. Darum er som område udlagt til fjernvarme!

”Der er flere aspekter af den løsning [varmeplanen], der skal belyses yderligere. Men vi har ladet os inspirere af, at andre større byer med held har implementeret løsningen, der sikrer lave varmepriser og mulighed for integration af billige, grønne og konkurrencedygtige energikilder såsom overskudsvarme, havvandsvarmepumper og biomassekraftvarme,” siger Jørgen Ahlquist.

Det kommer i høring i juli-august i år.

Med venlig hilsen
Darum Lokalråd