Den 15. marts 2023 var der borgermøde om lokalvarme i Darum

Der var stor tilslutning til mødet - omkring 200 deltog.

På mødet blev mange forhold drøftet. Både det tekniske og økonomien i projektet.

Arbejdsgruppen er ved at samle trådene. Derefter vil et fyldigt referat blive udarbejdet og offentliggjort.

Offentliggørelsen vil ske i god tid inden der fra DIN Forsyning bliver åbnet for tilmelding.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen

Har du spørgsmål?
DIN Forsyning beder om, at du ikke kontakter dem hvis du har spørgsmål.
Brug i stedet den lokale arbejdsgruppe!

Kontaktoplysninger til arbejdsgruppen “Fjernvarme til St. Darum”:
Renè Kaas, +45 4247 9396, rene.kaas@hotmail.com
Jørgen Jensen +45 2342 5226, jjensen@bbsyd.dk
Leif Petersen, leif@cumulo.dk
Lars Jeppe Sørensen,+45  2330 9082, oernelund@gmail.com
Karsten Degnbol,+45 2323 8249, kade@esbjerg.dk
Erik Husted, +45 4034 2334, husted@bbsyd.dk
Helle Ertmann, +45 2834 9435, lokalraad@darum.dk, Darum Lokalråd

Du kan også følge med på DIN Forsynings side om lokalvarmeplanerne for Darum