Darum Lokalråd har haft møde med Esbjerg Kommune

Det er fortsat planen at Kommunen i samarbejde med Din Forsyning vil etablere fjernvarme i St. Darum evt. via Bramming.

Det har dog lange udsigter
Op til 5 – 6 år som det ser ud lige nu. Løsningen bliver baseret på spildvarme fra flere store virksomheder som f.eks. Power- to- X.
Lokalrådet undersøger alternative muligheder.

&greenproject
Lokalrådet har i dag (31.08.22) holdt møde med virksomheden ”& green project”. De bygger fjernvarmeløsninger i mindre byer.
De er netop i gang med et  sådan projekt i Hunderup -Sejstrup. Vi har hørt om deres løsningsmulighed.

Darums borgere med på råd
Lokalrådet vil selvfølgelig have Darums borgere med på råd. Derfor vil vi invitere til borgermøde i oktober måned. Dato bliver meldt ud senere.
Her vil virksomheden fremlægge mulighederne målrettet Darum, inklusive orientere om finansiering og varmeudgifter for den enkelte.

Opfordring fra Lokalrådet
Lokalrådet opfordrer atter alle til at vente med at få etableret individuelle løsninger.
Jo flere der vælger fælles løsning, jo billigere bliver det.
Fortæl også gerne din nabo om Lokalrådets arbejde for billigere varmeforsyning. Ikke alle er på FB!

Venlig hilsen Darum Lokalråd

“Nu er der nok husstande, der har tilmeldt sig, så det bliver til noget.”
Så klar er meldingen fra Jørn Boesen Andersen, formand for Hunderup Sejstrup Fremtid, der i samarbejde med firmaet Green Project har stået for planerne om at oprette et meget lokalt forsyningsselskab, der skal stå for at forsyne de tilsluttede husstande med varme. (Kilde: JV 09.08.22)