Arbejdsgruppen har været til “statusmøde” hos Din Forsyning

Projektforslaget for Darum bliver snart godkendt af Esbjerg Kommune

Status er for nuværende …
I mødet med DIN Forsyning  deltog repræsentanter fra de forskellige lokalvarmeområder (Horne, Gredstedbro, Farup og Darum).
Status er, at projektforslagene for Horne og Gredstedbro er godkendt - og at projektforslaget for Darum bliver godkendt meget snart.
Et projektforslag er en “beregning” der viser, at den løsning der arbejdes på, rent samfundsøkonomisk er god.

Dermed er vi langt i processen!

Som altid vil I blive løbende opdateret, når der er nyheder at fortælle.

Følg forløbet for Darum på DIN Forsynings hjemmeside

 
Venlig hilsen
På Arbejdsgruppens vegne
Jørgen Jensen
Sønderbyvej 17
6740 Bramming
Mobil: 23425226