Status på Købmandsbutikken

Bestyrelsen for Darum Butikscenter ApS giver her en opdatering på hvor købmandsprojektet står aktuelt

Vi kender i dag det eksakte beløb på anlægsomkostningerne. Prisen vi i dag opererer med er efter, at vi i samarbejde mellem vores bygningsrådgiver (ARCO) og CM Byg ApS. har gennemarbejdet projektet. Med henblik på at finde besparelser, og stadigvæk ende med at have en attraktiv og præsentabel bygning.

Vi har byggetilladelsen på plads og ligeså lokalplan for området. Vi har endnu ikke formelt købt grundstykket, men har sikret os, at dette kan ske ”over night”.

Alt er principielt på plads til at vi kan gå i gang
Men alt har jo som bekendt en bagside. I vores tilfælde er det økonomien. Vi tror faktisk godt, at vi kan få finansieret vores projekt, men vi skal også kunne drifte selskabet forsvarligt efterfølgende.

Møde med Dagrofa i uge 41
Vi har i sidste uge (uge 38) modtaget det sidste reviderede budget fra Dagrofa, og dette kræver at vi yderligere skal have solgt anparter i et betydeligt omfang - ikke urealistisk, men stadig i et betydeligt omfang. Vi har møde med Dagrofa i uge 41, og her vil vi gennemgå de muligheder som vi mener kan foreligge for at foretage justeringer på projektet.

Konklusion pt.
Vi har eksakte tal, der stadigvæk indeholder muligheder for justeringer i positiv retning. Vi vil sandsynligvis kunne melde ud inden for 3-4 uger om projektet er bæredygtigt eller ej.

På bestyrelsens vegne
Lasse Boesen (bestyrelsesformand)
+45 2620 0946

Se tidligere indlæg