Lokalrådene er blevet orienteret om kommunens planer for vedvarende energi

Der er ingen projekter tilknyttet Darum

Esbjerg Byråd har nu besluttet hvilke 9 projekter med vedvarende energi - vindmøller og solcelleparker - de vil arbejde videre med.
Læs mere om hvor de eventuelt skal ligge og om selve projekterne. Intet er endegyldigt vedtaget endnu.
Her finder du Orientering om status for nye vindmøller og solceller generelt (pdf).

“Lokalrådene er tidligere blevet orienteret om processen for planlægning af nye vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Esbjerg Kommune. En proces, der blandt andet er igangsat på baggrund af et statsligt mål om at firedobbelte produktionen fra solceller og vindmøller på land inden 2030. Esbjerg Kommune skriver nu for at orientere om, at processen går ind i en ny fase.” (Kilde: Esbjerg Kommune)

Du finder kommunens planer for vedvarende energianlæg her

Venlig hilsen
Darum Lokalråd