Fjernevarme i Darum?

Her kommer informationer fra mødet mellem Esbjerg Kommune (EK) og seks lokalråd i den gamle Bramming Kommune den 12. april.

Darum Lokalråd og EK`s råd til alle er – vent med at købe alternativ varmekilde. Afvent og se hvad fjernvarme vil koste kontra andet.

Der er en proces i gang:

  •  Der regnes på, hvad det vil koste at få fjernvarme i store dele af Esbjerg Kommune
  •  Forslaget fremlægges for Klima & Miljøudvalget i starten af juni
  •  Herefter er forslaget i høring i 8 uger
  •  Det er vigtigt at afgive høringssvar
  •  Endelig politisk vedtagelse i efteråret

Hvor: Et muligt scenarie er at fjernvarmeledningen føres fra Esbjerg til Bramming til Ribe (over Hunderup og Sejstrup). Der føres en ledning fra hovedledningen over Ll. Darum til St. Darum.

Hvad: Varmekilden vil især være overskudsvarme fra Power to X,  Facebook og andre virksomheder. Derudover spædes op med andre energikilder. Men det vil sandsynligvis give en rimelig pris ud fra, at der kommer meget overskudsvarme.

Tidshorisont: projektforslaget kan vedtages i efteråret 2022. Så går der ca. 2 år til planen er udrullet – de første steder.

Økonomi: Man skal betale for at få ført fjernvarmen ind i huset.
Din Forsyning dækker derefter alle fællesudgifter.

Man skal betale for en unit i bryggerset. Her kan man tegne abonnement, så man har en kendt udgift hele tiden og ikke pludselig skal investere i en ny unit.
Selve fjernvarmen vil være konkurrencedygtig i forhold til andre varmekilder. F.eks. varmepumper skal man selv betale for at udskifte med en ny efter en årrække. Og også selv vedligeholde.

Hvad kan du gøre:

  •  Jo flere der indsender positive høringssvar, jo større er sandsynligheden for at fjernvarmen kommer til Darum snart
  •  Jo flere i Darum der vælger fjernvarme, jo billigere vil det være at føre en fjernvarmeledning hertil.

Her kan du se EK`s strategiske varmeplan med status og tidslinie.
Bemærk - at der er et kort på siden, som kommunen ikke kan få til at virke!

På Darum Lokalråds vegne
Helle Ertmann

Se forrige indlæg om mulig fjernvarme i Darum