På borgermødet om fjernvarme, blev der nedsat en arbejdsgruppe.

Gruppen arbejder videre med at skaffe fælles varme til Darum.

Arbejdsgruppen skriver:
Som det kom frem på Borgermødet om fjernvarme i St. Darum den 11. oktober 2022, så er der lige nu en stor og nok enestående mulighed for, at vi kan opnå at få lavet en fjernvarmeløsning i St. Darum.

Det kræver opbakning fra beboerne
Dog er der endnu mange brikker der skal falde på plads, men det ser ud til at St. Darum i løbet af 2½ -3 år kan få en fjernvarmeløsning realiseret.
Det kræver naturligvis, at der er opbakning fra beboerne – ca. 70 % skal være interesseret.

DIN Forsyning der har været en meget aktiv medspiller i den forudgående sparring, har - som oplyst på mødet - en formular der kan udfyldes online. Følg dette link www.dinforsyning.dk/lokalvarme, der finder du formularen.

For at vise vores opbakning, er det nødvendigt, at vi udfylder interesse-tilkendegivelsen senest den 25. oktober 2022.
På den måde kan DIN Forsyning få et overblik over, dels hvor mange der er interesserede, og dels hvor dem der er interesserede bor. Tilkendegivelsen er ikke bindende.

Fakta:

  • Tilslutning til fjernvarme vil koste ca. 50.000 kr.
  • Tilslutning til lokalvarme vil koste ca. 25.000 kr. (i princippet en midlertidig løsning, der kun etableres, hvis tilslutning til DIN Forsynings fjernvarmenet ikke kan ske med det samme).
  • Inklusive i de nævnte priser er nedtagning af gasfyr og montering af en unit, der tilsluttes til det bestående centralvarmeanlæg, og derudover laver varmt brugsvand.
  • Hvis dit naturgasfyr går i stykker inden den nye varmeforsyning er færdig, kan DIN Forsyning hjælpe med installering af et brugt naturgasfyr.

Du kan her se hele referatet fra borgermødet.

Vil du spørge om noget eller have hjælp til at udfylde formularen, kontakt da:

René Kaas
rene.kaas@hotmail.com
+45 42 47 93 96

Jørgen Jensen
jjensen@bbsyd.dk
+45 23 42 52 26

Helle Ertmann
lokalraad@darum.dk
+45 28 34 94 35

Darum lokalråd og Arbejdsgruppen Fjernvarme til St. Darum